Skötsel och Underhåll

För att bibehålla det attraktiva utseendet på produkten skall rengöring ske regelbundet. Rena produkter ger ett mer attraktivt utseende, bättre beständighet och funktion.

 

Läs mer om skötsel och underhåll i vår broschyr här: