Fönster

Minimalistic and sustainable

Våra fönster kombinerar aluminiumets alla fördelar med utmärkt värmeisolering. Stabila och precisa med tillförlitliga funktioner och minimalt underhåll ger dig produkter som håller år efter år.
Fönster 1086 grundar sig på ett modernt system för dörrar och fönster och finns i utförande SX eller PX med mycket god till utmärkt termisk isolering. Det klarar också högsta klasser på luft- och regntäthet och har hög ljudreduktion.

SMIDIGT OCH BEKVÄMT

  • SLIMMANDE FÖNSTER
  • HÖG PRESTANDA
  • FRIHETER GÄLLANDE DESIGN 
Lufttäthet Klass A4 enligt EN 12207 (600 Pa)
Vattentäthet Klass 9A enligt EN 12208
Vindmotstånd Klass C3 enligt EN12210 
Inbrottsskydd RC2 och RC3 (fasta fönster)
Uw-värde 0,8 W/m²K (PX, öppningsbar, Ug=0,5 W/m²K, storlek1230x1480 mm)

Hitta ytterligare tekniska detaljer här.

Ett modernt dörr- och fönstersystem med utmärkt värmeisolering.
Ett modernt dörr- och fönstersystem med utmärkt värmeisolering.
Hög prestanda
Det klarar också högsta klasser på luft- och regntäthet och har hög ljudreduktion. Med inbrottshämmande beslagning och glas uppfyller det inbrottskyddsklass RC 2 för fönster i dimensioner upp till 1250x1800 mm. Fönster 1086 SX finns som fast eller inåtgående och kan även fås med dolda gångjärn. Mycket lågt U-värde för bästa komfort och låg energikostnad.
Smidigt och bekvämt

Fönster 1086 PX når Passivhusnivå och lämpar sig därmed för byggnader med extremt höga krav på energieffektivitet. Passivhus är ett energieffektivt hus som till stor del värms upp av solinstrålning, belysning och kroppsvärme. Det inåtgående fönstret har en karmhöjd på endast 94,5 mm, vilket är extremt lite för fönster till passivhus och därmed tillåter optimerad glasyta och genomsikt. Finns som sido-, under-, över- och undersidohängda fönster. 

Hållbart material
Fönstret levereras i Hydro REDUXA aluminium. Detta är en aluminium med låg koldioxidhalt som produceras med förnybara energikällor som vattenkraft, vilket minskar kolavtrycket per kilogram aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.
Hållbart material
Fönstret levereras i Hydro REDUXA aluminium. Detta är en aluminium med låg koldioxidhalt som produceras med förnybara energikällor som vattenkraft, vilket minskar kolavtrycket per kilogram aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.
Behöver du hjälp?

Kontakta oss om du behöver vägledning i ditt projekt. Vi finns här för dig!

Vill du läsa om andra produkter?