Ett hållbart hem med Sapa

Material och kvaliet

Utveckling av nya produkter börjar med hållbarhet. Vi måste göra val i alla led i leveranskedjan - från design, material, förpackning och transport till slutprodukten. Men den viktigaste delen är att utveckla produkter som kan användas under lång tid. Av den anledningen fokuserar vi på att utveckla produkter som uppfyller lokala krav, använder material med lågt koldioxidavtryck och arbetar tätt ihop med lokala producenter för att säkerställa kvalitet i hela leveranskedjan.

Tillverkat av hållbart material

Hydro CIRCAL
Hydro CIRCAL är en serie premiumaluminium med minst 75% andel återvunnet konsumentskrot - End-of-Life-aluminium, från exempelvis glasfasader och fönster som demonterats från byggnader och är helt återvunnen.
Hydro CIRCAL
Hydro CIRCAL är en serie premiumaluminium med minst 75% andel återvunnet konsumentskrot - End-of-Life-aluminium, från exempelvis glasfasader och fönster som demonterats från byggnader och är helt återvunnen.

Smältning av aluminium för återanvändning förbrukar endast 5% av den energi som krävs för primär aluminiumproduktion. Så ju högre del som är återvunnet skrot, desto bättre är det för våra städer och miljön. Genom användning av förnybar kraft och modern teknik kan Hydro producera renare aluminium än någonsin tidigare. Produktionsprocessen är helt spårbar och produkten är certifierad av en oberoende tredje part (DNV GL). Denna certifierade produktion är inget mindre än revolutionerande inom byggsektorn.

 

Hydro REDUXA har ett maximalt koldioxidavtryck på 4,0 kg CO2 per kg producerad aluminium. Detta motsvarar en fjärdedel av det globala genomsnittet.
När Hydro garanterar över 75 procent av återvunnet innehåll hänvisar de uteslutande till aluminium som har nått slutet på sin livslängd som en produkt som används och skickas tillbaka till cykeln.
100% möjligheter – 5% energi

Aluminium kan återvinnas oändligt många gånger. Dess kvalitet och materialegenskaper går aldrig förlorade. Dessutom använder återvinning av livslängd aluminium bara 5% av den energi som krävs för primär aluminiumproduktion. Så ju högre del av innehållet som är återvunnet, desto bättre är det för våra städer och miljön.

Aluminium med låg koldioxidhalt

Hydro REDUXA
Hydro REDUXA är vår serie av aluminium med låg koldioxidhalt. Genom att använda förnybara energikällor som vattenkraft minskar vi koldioxidavtrycket per kg aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Resultatet är aluminium med ett av världens lägsta koldioxidavtryck hittills. Minimera koldioxidavtrycket för våra produkter och maximera möjligheterna för våra kunder.
Hydro REDUXA
Hydro REDUXA är vår serie av aluminium med låg koldioxidhalt. Genom att använda förnybara energikällor som vattenkraft minskar vi koldioxidavtrycket per kg aluminium till mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet. Resultatet är aluminium med ett av världens lägsta koldioxidavtryck hittills. Minimera koldioxidavtrycket för våra produkter och maximera möjligheterna för våra kunder.

Hydros produktlinje 4.0 verifieras enligt ISO 14064 av DNV GL, som täcker alla koldioxidutsläpp från bauxitbrytning och aluminiumoxidraffinering till produktion av aluminium vid elektrolys och gjutning.

Produkter utvecklade för nordiska klimatförhållanden
För att en produkt ska hålla måste vi se till att den tål det nordiska klimatet. Fönster, dörrar och fasader är en del av byggnadens yttre skal och spelar en viktig roll. Tillsammans med de andra elementen i fasaden är fönster och dörrar eleganta komponenter som hjälper till att definiera byggnadens unika arkitektoniska estetik. Samtidigt spelar de en kritisk roll i energiprestanda och byggnadens inre funktioner.
Produkter utvecklade för nordiska klimatförhållanden
För att en produkt ska hålla måste vi se till att den tål det nordiska klimatet. Fönster, dörrar och fasader är en del av byggnadens yttre skal och spelar en viktig roll. Tillsammans med de andra elementen i fasaden är fönster och dörrar eleganta komponenter som hjälper till att definiera byggnadens unika arkitektoniska estetik. Samtidigt spelar de en kritisk roll i energiprestanda och byggnadens inre funktioner.