Bygga med stora glaspartier

Avsnitt 1

Lytt til podcasten vår her
Velg riktig vindu og glass

Valg av vinduer og glasspartier til både nye og gamle hus, representerer store og tildels vanskelige valg. Dagens marked er nemlig preget av at du kan ta en rekke ulike valg. Det handler både om hvilke materialer vinduene er laget av og hvilke egenskaper du vil at selve glasset skal ha. 

Utgangspunktet ditt når valg av nye vinduer er på dagsorden, bør være todelt:

-Du må velge riktige vinduer til det riktige huset

-Du må velge riktig glass til det miljøet vinduene skal fungere i

Det første punktet handler mest om design og utseende – og handler om å velge vinduer som passer til bygget de skal monteres i. I tradisjonelle, klassiske hus passer det typisk best med sidehengslede vinduer som har sprosser eller flere fag, mens flytende hjørnevinduer som kan åpnes kanskje er det aller beste valget i en eksklusiv villa.

Er du ute etter vinduer som gir deg stor valgfrihet med tanke på form, bør du vurdere helaluminium. Det er nemlig et materiale som er lett å forme, og i dag kan du stort sett få hvilken som helst form på både vinduer og fasadeprofiler laget i aluminium. Aluminiumsvinduer kan dessuten males eller anodiseres i en rekke ulike farger – noe som kan være veldig tiltalende for dem som ønsker å sette sitt eget preg på boligen sin.

Andre fordeler med aluminium er at det:
-Både er lett og sterkt på samme tid, og muliggjør dermed store glasspartier uten behov for ekstra bæring i konstruksjonen -Er korrosjonsbestandig, holdbart og krever minimalt vedlikehold
Andre fordeler med aluminium er at det:
-Både er lett og sterkt på samme tid, og muliggjør dermed store glasspartier uten behov for ekstra bæring i konstruksjonen -Er korrosjonsbestandig, holdbart og krever minimalt vedlikehold
En verden av ulike glass venter deg

Når det gjelder valg av glass finnes det utrolig mange muligheter i dagens marked, og de færreste er nok klar over alle valgene som finnes. Før du kjøper nye vinduer, folde- eller skyvedører, er det helt avgjørende at du setter deg inn i alle valgmulighetene du har. Når produktene er montert i huset er det nemlig for sent å angre seg.

Ett aspekt gjelder valget mellom 2- og 3-lagsglass, og her anbefaler vi alltid å gå for 3-lags. Det gir vesentlig bedre isolasjonsevne, men koster ikke veldig mye mer enn 2-lag. Den økte kostnaden i innkjøp tjener du uansett inn over tid som følge av lavere fyringskostnader. Med 3-lagsglass får du U-verdi helt ned i 0,7, mens et 2-lagsglass gjerne ligger på 1,2. Velger du 3-lagsglass slipper du dessuten utfordringer med kaldras som gir følelsen av trekk langs gulvet – det er et stort pluss for komforten.

Du skal imidlertid være obs på at 3-lagsglass kan dugge på utsiden under visse omstendigheter. Det er egentlig bare et tegn på at du har godt isolerte vinduer, men det kan være irriterende da det ødelegger for utsikten. Glass med antidugg-belegg løser imidlertid disse utfordringene i de fleste tilfeller, men det er verdt å vite at belegget er forholdsvis ømfintlig. Utvendig vask bør gjøres med en myk klut og det er smart å maskere vinduene når du skal vaske fasaden med rengjøringsmidler som husvask eller kraftvask.

Andre ting som er viktig å vite når det gjelder glass er at:

- Solvarmedempende glass stopper solvarmen fra å komme inn i huset og kan ha mye å si for innetemperatur og komfort når solen skinner gjennom vinduene. I mange tilfeller kan solvarmedempende glass redusere eller eliminere behovet for tradisjonelle solskjerming som persienner og markiser. Vinduer med soldempende glass er spesielt nyttig på sør-vestvendte fasader.

- Selvrensende glass bidrar til glasset vasker seg selv når regn og sol treffer det, og reduserer tiden som må brukes på vindusvask. De er dessuten enklere å vaske dersom det faktisk blir behov, og ofte holder det å skylle dem med hageslangen. Det er nyttig på vinduer som er vanskelige å nå eller på store glassflater.

- Sikkerhetsglass bidrar til å forhindre risiko for skade dersom det forekommer sammenstøt mellom mennesker og glass, er vanskeligere å bryte seg inn gjennom og bidrar til å redusere faren for termiske brudd som kan skje når det oppstår store temperaturforskjeller på glassflaten.. Særlig laminert glass er en god sikkerhet mot innbrudd.

- Lyddempende glass holder plagsom støy ute og er spesielt viktig å vurdere dersom du bor nær en trafikkert vei eller i et sentrumsområde. Faktisk kan de riktige vinduene dempe så mye lyd at de kan eliminere behovet for støyskjermer langs trafikkerte veier. Lydglass finnes i flere prisklasser, og det trenger ikke nødvendigvis bli veldig kostbart å investere i god lyddemping.

Tenk på miljøet

Miljø er kanskje ikke det første du tenker på når du skal planlegge byggingen av et nytt hus eller skal gjøre tiltak på et eldre hus. Likevel er det ingen tvil om at miljøhensyn og riktige miljøvalg bare blir viktigere og viktigere. Blant dagens forbrukere er det stadig flere som blir mer miljøbevisste, tenker mer langsiktig og er opptatt av å velge produkter som varer i lang tid.

I takt med en økende miljøbevissthet, har også sirkulærøkonomi blitt et viktig begrep i byggevarebransjen. Sirkulærøkonomi handler om å unngå avfall og å øke ressursutnyttelsen, og både gjenbruk og ombruk av byggevarer er aktuelle tiltak i denne sammenhengen. Ser vi litt stort på det, er det faktisk slik at 40 % av materialer som brukes i samfunnet, brukes av byggsektoren. Det er med andre mye å hente på å tenke sirkulærøkonomi innen denne delen av samfunnet.

Da er det verdt å vite at aluminium er mulig å smelte og bruke på nytt – uten at materialegenskapene og kvaliteten forringes. Faktisk er det også slik at 70 % av all aluminium som noensinne er produsert, fremdeles er i bruk. Du bør dessuten vite at SAPAs folde- og skyvedører lages av gjenvunnet CIRCAL-aluminium fra tidligere byggprodukter, og er den alumiuniumstypen i verden som har lavest karbonavtrykk. I produktserien REDUXA produkserer vi forresten ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, vind og solenergi. Sluttresultatet er produkter med et karbonavtrykk per kilo aluminium som ligger på mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet.

Innemiljøet

Når vi er inne på miljø, er det også viktig å tenke på innemiljøet. Her tenker vi først og fremst på å planlegge slik at vinduene spiller den rollen du trenger og ønsker. Hvordan vil du at lyset skal treffe i ulike rom? Er det noen steder du vil ha mindre dagslys enn andre? Og hvor bør du plassere de store vinduene som gir deg rikelig med lys og påfyll av naturlig energi? Denne typen spørsmål trekker i retning av å tenke litt annerledes rundt vinduer enn det som kanskje har vært normalt. Litt for ofte vurderes nemlig vinduene som et utvendig anliggende, og plassering av både vinduer og dører blir ofte gjort med bakgrunn i hvordan vi vil at fasaden skal se ut utenfra. Det er selvsagt viktig, men da er det også en risiko for at mister muligheten til å tenke funksjonelt fra innsiden. Derfor er vår oppfordring at du tenker mer på hvilken rolle du vil at vinduene skal spille fra innsiden. Da kan du klare å planlegge slik at solstrålene ikke treffer rett på TV´en eller at kjøkkenet kan åpnes opp mot terrassen for å kunne flytte måltidet ut på en enkel måte. Legg vekt på hvordan du bruker eller vil bruke huset ditt og la vinduene understøtte disse behovene.