Et bærekraftige hjem med Sapa

Material og kvalitet

Utvikling av nye produkter starter med bærekraft. Vi må ta valg i alle ledd i forsyningskjeden - fra design, materialer, emballasje og transport helt til sluttproduktet. Den viktigste delen derimot, er å utvikle produkter som kan brukes i lang tid. Av denne grunn fokuserer vi på å utvikle produkter som oppfyller lokale krav, bruke materialer med lavt karbonavtrykk og jobbe tett med lokale produsenter for å sikre kvalitet i hele verdikjeden.  

Laget av bærekraftige materialer

Hydro CIRCAL
Hydro CIRCAL er en serie av førsteklasses aluminium med minimum 75% andel resirkulert forbrukerskrap - End-of-Life aluminium, fra for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygningen og fullstendig resirkulert.
Hydro CIRCAL
Hydro CIRCAL er en serie av førsteklasses aluminium med minimum 75% andel resirkulert forbrukerskrap - End-of-Life aluminium, fra for eksempel glassfasader og vinduer som er demontert fra bygningen og fullstendig resirkulert.

Omsmelting av aluminium til ny bruk krever bare 5% av energien det er behov for for å produsere primæraluminium. Jo høyere andel resirkulert skrap, desto bedre er det for byene og miljøet. Gjennom bruk av fornybar energi og moderne teknologi er Hydro i stand til å produsere renere aluminium enn noen gang tidligere. Produksjonsprosessen er fullt sporbar, og produktet er sertifisert av en uavhengig tredjepart (DNV-GL). Den sertifiserte produksjonen er intet mindre enn en revolusjon i byggenæringen.

 

Hydro REDUXA har et maksimalt karbonavtrykk på 4,0 kg CO2 per kg produsert aluminium. Det tilsvarer en fjerdedel av det globale gjennomsnittet.
Når Hydro garanterer over 75% resirkulert innhold, henviser de utelukkende til aluminium som har nådd slutten av sin levetid som et produkt i bruk, og som sendes tilbake i kretsløpet.
100% muligheter – 5% energi

Aluminium kan resirkuleres i det uendelige. Kvaliteten og materialegenskapene går aldri tapt. I tillegg krever resirkulering av End-of-Life aluminium kun 5 % av den energien som går med til å produsere primæraluminium. Jo høyere innholdet av forbrukerskrap er, jo bedre er det for byene og miljøet.

Lavkarbonaluminium

Hydro REDUXA
Hydro REDUXA er lavkarbonaluminium, som ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, kan få redusert karbonavtrykket per kilo aluminium til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. Resultatet er aluminium med et av verdens laveste karbonavtrykk. Gjennom bruk av fornybar energi fra vann, vind og solenergi, produseres renere aluminium enn noen gang før.
Hydro REDUXA
Hydro REDUXA er lavkarbonaluminium, som ved bruk av fornybare energikilder som vannkraft, kan få redusert karbonavtrykket per kilo aluminium til mindre enn en fjerdedel av det globale gjennomsnittet. Resultatet er aluminium med et av verdens laveste karbonavtrykk. Gjennom bruk av fornybar energi fra vann, vind og solenergi, produseres renere aluminium enn noen gang før.

Hydros produktlinje 4.0 er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 14064, som dekker alle karbonutslipp fra bauksittutvinning og aluminaraffinering til produksjon av aluminium med elektrolyse og støping.

Produkter skapt for nordiske forhold
For at et produkt skal vare lenge, må vi sikre at det tåler det nordiske klimaet. Vinduer, dører og fasader er en del av byggets "hud" og har en viktig rolle. Sammen med de andre elementene i fasaden er vinduer og dører komponenter som er med på å definere bygningens unike arkitektoniske design. Samtidig spiller de en kritisk rolle i energiregnskapet og bygningens funksjoner.
Produkter skapt for nordiske forhold
For at et produkt skal vare lenge, må vi sikre at det tåler det nordiske klimaet. Vinduer, dører og fasader er en del av byggets "hud" og har en viktig rolle. Sammen med de andre elementene i fasaden er vinduer og dører komponenter som er med på å definere bygningens unike arkitektoniske design. Samtidig spiller de en kritisk rolle i energiregnskapet og bygningens funksjoner.