Lokal produksjon

Vi kjenner klimaet og forskriftene

Produkter skapt for nordiske forhold

For at et produkt skal vare lenge, må vi sikre at det tåler det nordiske klimaet. Vinduer, dører og fasader er en del av byggets "hud" og har en viktig rolle. Sammen med de andre elementene i fasaden er vinduer og dører komponenter som er med på å definere bygningens unike arkitektoniske design. Samtidig spiller de en kritisk rolle i energiregnskapet og bygningens funksjoner. Bygningsfasaden er den første forsvarslinjen mot miljømessig og fysisk eksponering. Sapa vinduer, dører og glassfasader er utviklet for det nordiske klimaet. Vår 40 års erfaring med utvikling og produksjon av byggesystemer i aluminium for dette markedet er en av våre største styrker. 

Skreddersydd til deg
Det finnes ingen standardprodukter i vår verden. Vi vil at du skal få det akkurat som du vil. Hvor mye utsikt trenger du? Vi bygger alt etter dine personlige preferanser og behov. Velg ditt produkt og fortell oss hvilken størrelse, form, farge og tilbehør du ønsker. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen for ditt hjem.
Skreddersydd til deg
Det finnes ingen standardprodukter i vår verden. Vi vil at du skal få det akkurat som du vil. Hvor mye utsikt trenger du? Vi bygger alt etter dine personlige preferanser og behov. Velg ditt produkt og fortell oss hvilken størrelse, form, farge og tilbehør du ønsker. Vi veileder deg, og sammen finner vi den beste løsningen for ditt hjem.
Forhandlere

Du kjøper våre produkter hos våre autoriserte produsenter og hos våre forhandlere rundt om i landet. De hjelper deg med å velge riktig, og produserer og monterer det komplette produktet etter dine ønsker. Ansvar for hele funksjonen. Produsenten sammen med forhandleren har kontroll over samtlige ledd og har ansvaret for at det produktet du bestiller oppfyller sin funksjon på riktig måte.

 

Gjennomtenkte løsninger

Produsentens og forhandlerens lange erfaring fra arbeid med aluminium og glass gjør at de kan gi deg svar og nødvendige råd. Sammen klarlegger dere hvilke forventninger du har til produktet og går gjennom hvilke krav som stilles.

 

Komplett leveranse

Når du bruker en av våre produsenter eller forhandlere, har du en og samme kontakt hele veien. De tar ansvar for og garanterer et funksjonsriktig produkt. Det er viktig at produktet og leveransen blir til nytte og glede for dere – det gir oss, produsenten og forhandleren enda en god referanse.

 

Helheten gir trygghet

Våre produsenter kan garantere produktenes funksjoner samt krav til brannvern og innbruddshemming ettersom de har ansvar for både produksjonen og sluttmontering av produktet i bygningen. Byggsystemene kvalitetssikres gjennom P-merking og miljødeklareres ifølge byggevaredeklarasjon. Produsentene og forhandlerne gir vanlige garantier på våre produkter.

Produksjon og kvalitet
Bærekraft handler om å bygge riktig første gang. Dette krever høy kunnskap og ferdigheter i den utførende delen av verdikjeden. Sapa har et tett forhold til sine forhandlere med sterkt fokus på høy kvalitet i prosjektering, produksjon og montasje. Vi samarbeider med autoriserte produsenter og forhandlere i hele regionen, og fokuserer sammen på å levere et langvarig, bærekraftig produkt til ditt hjem.
Produksjon og kvalitet
Bærekraft handler om å bygge riktig første gang. Dette krever høy kunnskap og ferdigheter i den utførende delen av verdikjeden. Sapa har et tett forhold til sine forhandlere med sterkt fokus på høy kvalitet i prosjektering, produksjon og montasje. Vi samarbeider med autoriserte produsenter og forhandlere i hele regionen, og fokuserer sammen på å levere et langvarig, bærekraftig produkt til ditt hjem.