Hvorfor aluminium?

Aluminium kommer bokstavelig talt opp av jorden. Omtrent 8 % av jordskorpen består av aluminium i forskjellige mineraler. Tilgangen på aluminium kan i praksis anses som ubegrenset. For å minimere påvirkningen på miljøet brytes jorden ofte i ruter der man holder urørte områder mellom rutene.

Aluminium kan så å si gjenvinnes 100 %. Ved gjenvinning av aluminium må man ved omsmelting bare tilføre ca 5 % av energien som går med til fremstilling av primæraluminium. Dagens aluminiumprodukter utgjør på den måten en fremtidig materialressurs. Vårt byggsystem består til stor del av gjenvunnet aluminium.

Aluminium er et sterkt og motstandsdyktig materiale i forhold til vekten. Produkter av aluminiumprofiler krever minimalt vedlikehold.

Sapas byggsystem i aluminium innebærer minimalt vedlikehold og har pålitelige funksjoner, noe som verdsettes av både eiendomsbesittere og beboere.