Markedssupport

Våre tekniske rådgivere utgjør en støtte for prosjekterende ledd, arkitekter, konstruktører, byggherrer, entreprenører, forvaltere og våre lisensierte produsenter. Ut fra deres krav, ønsker og tekniske forutsetninger i enkeltprosjekter gir vi forslag til passende tekniske løsninger. En samtale med våre tekniske rådgivere gjør det lettere å velge konstruksjonsløsning, med utgangspunkt i vårt brede produktsortiment. Kontakt oss på tlf. 63 89 21 00 for kostnadsfri rådgivning.

Rådgivning og tips om produktnyheter gis også på messer, tematreff og informasjonstreff hos arkitekter og bestiller.