Innbruddshemming

Med vindussystemet 1086 kan vi tilby markedet et ekstraisolert, innbruddsbeskyttende vindu som ser like elegant ut som et vanlig vindu. Vinduet utføres som innadslående vippe-/dreiehengslet eller fast. Klassifisering av innbruddsbeskyttende vinduer skjer i henhold til ENV 1627.

Med vårt dørsystem 2086 kan vi tilby markedet en glasset innbruddshemmende dør som ser like elegant ut som en vanlig dør. Forskjellen er at den innbruddshemmende døren kompletteres med glass, lås og fyllinger som klarer kravene til innbruddhemming for respektive klasse. Dørene kan utføres som innad- eller utadslående og med smal- eller modulprofil. Kombinasjon av glass og fyllinger i dørpartiet kan utføres etter ønske. Innbruddsbeskyttelse i henhold til EN 1627.

Med dørsystemet 2060 kan vi tilby markedet en glasset, innbruddsbeskyttende dør som ser like elegant ut som en vanlig dør. Forskjellen er at den innbruddsbeskyttende døren kompletteres med glass, lås og fyllinger som klarer kravene til innbruddsbeskyttelse for klassen. Dørene kan utføres som inn- eller utadslående, og med smal- eller modulprofil. Kombinasjonen av glass og fyllinger i dørpartiet kan utføres etter ønske. Klassifiseringen av innbruddsbeskyttende dører skjer i henhold til EN 1627.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk