Glasspartier/Fast vindu

Glassparti 3086 bygger på en velprøvd og stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler. Disse er isolert med 42 mm glassfiberarmerte polyamidlister. For optimale energiytelser benyttes spesialutviklede isolerstaver Sapa Thermo N9 i profilene. Fals for glass 20-56 (64) mm.

Glassparti 3050 består av uisolerte aluminiumprofiler med 50 mm dybde. Glassingen skjer fra innsiden med glassingslister. 

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenfuges med skjulte overganger.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk