Sapa Fasade 4150 - Isolert

Fleksibelt system for alle typer fasader

Fasadesystem 4150 består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering.

Profilene finnes i flere forskjellige dybder. De er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden.

Fasade 4150 Ytelser

  • Velisolerte profiler.
  • Rammeprofiler i flere former. Rektangulære profiler (profildybde 35-300 mm), I- og T-profiler gir stor frihet til utforming av interiøret.
  • Bredt sortiment av dekorprofiler til utvendig formgivning.
  • Fire vindussystemer, både inn- og utadslående.
  • Dører: Slag- og skyvedører kan enkelt integreres.
  • Brannbeskyttelse: Kan utføres i brannteknisk klasse E 30, EI 15 eller EI 30.
  • Innbruddshemming. Innbruddshemming RC2/RC3 iht. EN 1627
  • Klassifisert: I henhold til gjeldende EN-standarder.

Elevations & Details

A4150-1028 1011161777172737374
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1029 110163
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1030 1101116177
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1024 10141721222331323334414243
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1025 1111316234
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1026 10168
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1027 1101635051
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1018 110111213131415162212234566162636471727374818284
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1019 1101112131417234566162636471727374818284
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1020 110151623456
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1021 1101112131416181922122345661626364717273748182849
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1022 110111213141718182345661626364717273748182849
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1023 110161919359
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Profilsammenstilling

Basisprofiler (pdf) (dwg)
Basisrofiler, I- og T-profiler (pdf) (dwg)
Basisprofiler, hjørne- og fasetteringsprofiler (pdf) (dwg)
Delingsprofiler (pdf) (dwg)
Dekorprofiler (pdf) (dwg)
Dekorprofiler (pdf) (dwg)

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Ved å legge denne teksten til dine anbudsdokumenter, hjelper du til med å utforme fremtidens bygninger.

Det brukes resirkulert materiale på de følgende områder:

• Aluminium med minst 75% resirkulert End-of-Life (EoL) skrap f.eks. AW 6060 T66

For aluminium med EoL-gjenvinning resirkuleres materiale som allerede er installert og fjernet fra en bygning. Minst 75 prosent andel av dette materialet etter forbruker (> 75% EoL-materiale) må verifiseres ved hjelp av en uavhengig sertifisering.

U-verdi glassfasade

Formel for beregning av fasadens totale U-verdi med hensyn til glass, profilandel og linjærfaktor for randsoneeffekt.

Ufasade = ( Ag * Ug + Af * Uf + Ig * ψg )  /  ( Ag + Af )

I linkene under presenteres tabeller med fasadens totale U-verdi for forskjellige glass og distanselister. Beregningene baseres på forskriftene og allmenne råd som gis i BBR 2008 Kap:9 og beregningsstandarden for Curtain Wall EN 13947:2006..

U-fasade med 2-lags glass og distanselist av alu.

                 
 
Profilandel
U-verdi glas Ug W/m2K (midtpunkt)

Distanselist av aluminium
   
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
 
5 %
1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8
 
10 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
 
15 %
1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3
 
20 %
2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5
  For mer informasjon kontakt MarkedssupportU-fasade med 2-lags glass og distanselist varm kant

                 
 
Profilandel
U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Distanselist varm kant
   
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
 
5 %
1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7
 
10 %
1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8
 
15 %
1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9
 
20 %
1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0
  For mer informasjon kontakt MarkedssupportU-fasade med 3-lags glass og distanselist av alu.

                 
 
Profilandel
U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Distanselist av aluminium
   
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
 
5 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
 
10 %
0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
 
15 %
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7
 
20 %
1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
  For mer informasjon kontakt MarkedssupportU-fasade med 3-lags glass og distanselist varm kant

                 
 
Profilandel
U-verdi glass Ug W/m2K (midtpunkt)

Distanselist varm kant
   
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
 
5 %
0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
 
10 %
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2
 
15 %
0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2
 
20 %
0,8 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3
  For mer informasjon kontakt MarkedssupportU-verdi fyllinger

I linkene under presenteres tabeller med midtpunktets U-verdi for ulike fyllinger. Beregningene baseres på forskrifter og allmenne råd som ges i BBR 2008 Kap:9.

Fyllinger
U-vrrdi fylling Up W/m2K (midtpunkt)

 
U-verdi fylling
i W/m2K
0,65
0,48
0,38
0,31
0,27
0,21
Profildybde i mm
60 80 100 120 140 180
For mer informasjon kontakt MarkedssupportVindusdimensjoner

Karmyttermål for 4074 fasadevindu (.pdf) 
For øvrige vindusdimensjoner se Vinduer til venstre i menyen. 

For mer informasjon kontakt Markedssupport.

Dimensjonering

Overslagsmessig beregning av fasadeprofiler.
Se tabeller under i pdf-format.

Fasadeprofil på 2 opplager
Fasadprofil på 3 opplager
Fasadeprofil på minst 4 opplager
Dimensjonering med tanke på glassvekt

For hjelp med dimensjonering kontakt Markdedssupport .

Glass

Glassflater som er ubeskyttet og plassert slik at personer kan komme i kontakt med dem skal utformes slik at risikoen for personskader begrenses. Glassflatene skal dimensjoneres for dynamisk påvirkning av en person. Ta hensyn til gjeldende normer og krav.

Glastykkelse 23-48 mm


Illustrasjonen viser funksjonsmålene som er etablert i vindusbransjen og i følge MTK. Fugebåndene er utført i EPDM-gummi og finnes i flere utførelser.

 

Åpningsenheter

Fasadesystemet kan enkelt kompletteres med vinduer og dører. Vinduskarmene er spesielt tilpasset glassfalsen i fasadesystemet, for enkel montering. Vindussystem 1086 kan utføres som vippe-/dreiehengslet, sidehengslet, bunn-, topp- og sidehengslet, innadslående. Fasadevindu 4074 utadslående glidehengslet beslag for horisontal eller vertikal utførelse.

Dørrystem 2086 finnes for innad- eller utadslående samt enkel- og dobbeltdør, der karmprofilen er spesialtilpasaset glassfalsen i fasadesystemet for enkel montering.

Vindu 1086 innadslående

- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Side-, under- eller topphengslet
- Bunnsidehengslet
- Fals for 2-og 3-lags glass

Vindu 1086 utadslående

- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Side-, bunn- eller topphengslet
- Fals for 2-og 3-lags glass
   
   

Vindu 1086 blokkvindu- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Side-, bunn- eller topphengset
- Bunnsidehengslet
- Fals 2-lags glass

Fasadevindu 4074 utadslående

- Profildybde 88 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Glidehengslet horisontalt
- Glidehengslet vertikalt
- Fals for 2-lags glass
   
   

Dør 2086 SX

- Profildybde 86 mm
- Isolerte aluminiumprofiler
- Inn- eller utadslående
- Enkel- eller pardører
- Fals for 2- og 3-lags glass
   
   

Fasadekomplementering

Uppfattningen om hur en glasfasads yttre visuella fog bäst gestaltas varierar från formgivare till formgivare. Vi har två olika dekorprofilsystem: Add och Expressive.

Add erbjuder inte bara en gestaltningsmöjlighet med sina synliga fästelement och sitt karakteristiska spår utan även ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar och belysning.

Expressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Det går också att få egen design på dekorprofiler om så önskas.

Add, dekorprofiler

Add basprofil 42693 med gerad anslutning. Add basdekorprofil 42693 kompletterad med kulörprofil. Add basdekorprofil 42693 med kraftfull skruvinfästning.

Add, konsolsystem

   
Add basdekorprofil 42693 med stuprör   Add basdekorprofil 42693 med åskledarkabel   Add basdekorprofil 42693 anslutning solavskärmningar
         

Expressive, dekorprofiler

Expressive flänsprofil 42695 horisontellt kombinerat med 42227 vertikalt Expressive dekorprofil 68827 horisontellt kombinerat med vingprofil 68823 vertikalt Expressive flänsprofil 42695 i kombination horisontellt och vertikalt

Expressive T-profil 68819 i kombination horisontell och vertikalt Expressive U-profil 68827 i kombination horisontell och vertikalt Expressive Pyramidprofil 42813 horisontell kombinerat med 42811 vertikalt

Referanser 4150

Product overview

Fasadesystem 4150 består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering.

Profilene finnes i flere forskjellige dybder. De er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk