Sapa 4150PH

Passivhussertifisert fasadesystem

Sapa Fasade 4150 PH oppfyller de strenge energikravene for passivhus som er satt av det tyske sertifiseringsorganet Ift Rosenheim. Systemet oppnår lave U cw = 0,66 W/m2 K.

Oppriss & detaljer

A4150-1060 110111213131415162212234717274
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene
A4150-1061 11011121314161822122347172749
Lagre dette opprisset som: dwg / dxf
Klikk et tall for å se detaljene

Tegningstekster

Beskrivelsestekstene skal hjelpe den som foreskriver i å spesifisere hvilke(t) system(er), beslag, glass, overflatebehandling og funksjonskrav som er påkrevd. Dette danner underlaget for produsenten i prissetting og eventuell senere fremstilling av det ferdige produktet.

Last ned teksten som .dwg
Last ned teksten som .pdf

Ved å legge denne teksten til dine anbudsdokumenter, hjelper du til med å utforme fremtidens bygninger.

Det brukes resirkulert materiale på de følgende områder:

• Aluminium med minst 75% resirkulert End-of-Life (EoL) skrap f.eks. AW 6060 T66

For aluminium med EoL-gjenvinning resirkuleres materiale som allerede er installert og fjernet fra en bygning. Minst 75 prosent andel av dette materialet etter forbruker (> 75% EoL-materiale) må verifiseres ved hjelp av en uavhengig sertifisering.

Glass

Glasytor som är oskyddade och placerade så att personer kan komma i kontakt med dem, ska utformas så att risken för personskador begränsas. De glasytor som avses skall dimensioneras för dynamisk påverkan av en människa. Beakta gällande normer och krav.

Glastjocklek 33-56 mmIllustrationen visar de olika funktionsmått som är etablerade i fönsterbranschen och enligt MTK. Fogbanden är utförda av EPDM-gummi och finns i flera utföranden.

Åpningsbare enheter

Fönsterkarmarna är speciellt anpassade till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage. Fönstersystem 1086 SX kan utföras som undersidohängt, under-, över- och sidohängt, inåtgående.

Dörrsystem 2086 finns för inåt- respektive utåtgående samt enkel- och dubbeldörrar där karmprofilen är specialanpasad till glasfalsen i fasadsystemet för enkelt montage.

Vindu 1086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Sido-, under- eller överhängt
- Undersidohängt

Dør 2086 SX

- Profildjup 86 mm
- Isolerade aluminiumprofiler
- Inåt- eller utåtgående
- Enkel- eller pardörrar
   
   

Fasadekomplementering

Uppfattningen om hur en glasfasads yttre visuella fog bäst gestaltas varierar från formgivare till formgivare. Vi har två olika dekorprofilsystem: Add och Expressive.

Add erbjuder inte bara en gestaltningsmöjlighet med sina synliga fästelement och sitt karakteristiska spår utan även ett flexibelt konsolsystem för infästning av solavskärmningar, åskledare, stuprör, hängrännor, skyltar och belysning.

Expressive ger dig som kreatör stor frihet att låta ljus och skugga spela över fasaden. Det går också att få egen design på dekorprofiler om så önskas.

Add, dekorprofiler

Add basprofil 42693 med gerad anslutning. Add basdekorprofil 42693 kompletterad med kulörprofil. Add basdekorprofil 42693 med kraftfull skruvinfästning.

Add, konsolsystem

   
Add basdekorprofil 42693 med stuprör   Add basdekorprofil 42693 med åskledarkabel   Add basdekorprofil 42693 anslutning solavskärmningar
         

Expressive, dekorprofiler

Expressive flänsprofil 42695 horisontellt kombinerat med 42227 vertikalt Expressive dekorprofil 68827 horisontellt kombinerat med vingprofil 68823 vertikalt Expressive flänsprofil 42695 i kombination horisontellt och vertikalt

Expressive T-profil 68819 i kombination horisontell och vertikalt Expressive U-profil 68827 i kombination horisontell och vertikalt Expressive Pyramidprofil 42813 horisontell kombinerat med 42811 vertikalt

Product overview

Sapa Fasade 4150 PH oppfyller de strenge energikravene for passivhus som er satt av det tyske sertifiseringsorganet Ift Rosenheim. Systemet oppnår lave U cw = 0,66 W/m2 K.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk