Fasade

Fasadesystem 4150 består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering.

Profilene finnes i flere forskjellige dybder. De er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden.

Fasadesystem 4150 SX består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Vår nyutviklede isolator gir sammen med innvendige pakninger gode isoleringsegenskaper (kalt High Insulated).

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

Sapa Fasade 4150 PH oppfyller de strenge energikravene for passivhus som er satt av det tyske sertifiseringsorganet Ift Rosenheim. Systemet oppnår lave U cw = 0,66 W/m2 K.

Fasadesystem 4150 SSG Structural Glazing består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. Systemet er basert på 2-lags isolerglass med varm kant og en spesialtilpasset monteringsprofil for innfestningsbeslagene. Rutene forankres med monteringsbeslagene i rammeprofilen. Værtetning mellom glassene skjer med godkjente fugemasse, normalt svart. Konstruksjonen til den innvendige pakningen og isolatoren optimerer profilenes isolering.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonerte laster og sammenføyes med skjulte overganger. Systemet omfatter også åpningsbare enheter som enkelt kan integreres. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden. 

Fasadesystem 5050 SG System Glazing består av isolerte 50 mm brede aluminiumprofiler. De utvendige glassholderne er bare 32 mm brede, mens de innvendige rammeprofilene er 50 mm brede. De utvendige glassholderne monteres fortrinnsvis med forsenkede skruer som kan skjules med dekklokk. Fals for 2-lags og 3-lags isolerglass.

Profilene er utformet for å gi stabilitet mot dimensjonert last. Systemet kan enkelt kompletteres med åpningsbare enheter. U-verdien for fasader skal angis for hele fasaden.

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk