[Fokus] Bærekraft

House of Choice, Skandinavias første nullenergi-hotell gjennomsyres av sirkulær tankegang

17 des 2020

Fasaden er produsert i Hydro CIRCAL – en aluminiumlegering som består av minst 75% resirkulert aluminium fra produkter brukt i bygninger. Hydro CIRCAL har et av verdens minste karbonavtrykk, mindre enn 2,3 kg CO2 per kg produsert aluminium (1/6-del av det globale verdensgjennomsnittet for primæraluminium).

Flere detaljer>

Bærekraftig arkitektur

11 jun 2020

Utviklingen av mer bærekraftig arkitektur er et tema som opptar bransjen i stadig større grad. Det å drive frem det grønne skiftet i byggebransjen kan utgjøre en stor forskjell for klimaet. Arkitekten må kunne designe bygninger som er både bærekraftige og vakre.

 

Flere detaljer>

Et skoleeksempel på bærekraftig design

14 jan 2020

Store glassflater, dagslys og utsyn er bærebjelkene i landets grønneste skole. I det prisbelønte bygget som huser nye Horten videregående skole, har naturlige materialer og modige miljøvalg satt standarden for fremtiden.

Flere detaljer>

Ønsket: Gammelt, brukt aluminium til nye produkter

22 nov 2019

Å smelte om et aluminiumprodukt som har nådd slutten av sin levetid bidrar til bærekraft, men hva med omsmelting av prosesskrot? Hvordan påvirker dette skrotet karbonavtrykket? Et av våre beste argumenter for bruk av aluminium er de gode resirkuleringsegenskapene. Aluminium kan i prinsippet omsmeltes og gjenbrukes for alltid, og det med kun 5% av energiforbruket sammenlignet med produksjon av primæraluminium. 75% av all produsert aluminium er fremdeles i bruk.

Flere detaljer>

Bærekraftige glassfasader

22 nov 2019

Bærekraft har gått fra å være en trend til å bli en slags gyllen regel for livet på jorda. Det går ut på at vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Å bidra til en bærekraftig utvikling går ut på at vi imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Byggenæringen står i dag for en stor del av verdens utslipp, samt energi- og ressursbruk. Det sier seg selv at tiltak som gjøres her har en stor betydning for miljøet. Det finnes derfor en rekke standarder som gir grunnlag for å kunne vurdere bygningens bærekraftighet basert på livsløpsvurdering (Life Cycle Assessment /LCA). 

Flere detaljer>

SAPA BUILDING SYSTEMS -
Velg språk